Ηλεκτρική Κλίνη ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

100,00

Ηλεκτρική κλίνη ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ/ΜΗΝΑ
Κλίνη µεταλλική κατασκευή. Σοµιέ, δύο τεµαχίων µε πλέγµα. Η ανάκλιση της πλάτης και η ανύψωση των κάτω άκρων πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρικό χειριστήριο. ∆υνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας των µοτέρ. Εύκολη µεταφορά στον χώρο, χάρη στους τέσσερεις τροχούς µε φρένο, οι οποίο ασφαλίζουν ανεξάρτητα.

Κατηγορία: