Ηλεκτρική αντλία “LIBRA II”

Σύστημα πρόληψης και θεραπείας του δερματικού έλκους λόγω κατάκλισης, με εναλλασσόμενη ροή αέρος. Μικρού μεγέθους αντλία, αθόρυβη. Ο όγκος του παρεχόμενου αέρα ρυθμίζεται με ηλεκτρικό ροοστάτη. Διαθέτει ένδειξη κανονικής ή χαμηλής πίεσης.

Κατηγορία: