Ανυψωτικό τουαλέτας 10cm

30,00

Ανυψωτικό τουαλέτας
Ανυψωτικό κάθισµα τουαλέτας ύψους 10cm µε δύο σφικτήρες. Προσαρµόζεται σε όλες τις τουαλέτες χωρίς πρόσθετα εξαρτήµατα. Είναι κατασκευασµένο από µη πορώδες υλικό. Έχει ανατοµικό σχήµα για την υγιεινή και την άνεση του ασθενή.

Κατηγορία: